Kontaktpersoner

Bedriftens ledergruppe: Marit Kasin (adm.dir), Gudmund Nørstrud (adm.sjef), Arne-Kåre Folserås (avd.sjef Plast), Beate R. Stavland (avd.sjef Vekst inkl Mat og Vaskeri),  Gudmund Høvik (avd.leder Nome),  Silje Brokke  (avd.sjef Jobb og Utvikling) og Terje Lia (markedsleder).

For øvrige kontaktpersoner, se oversikten for hvert virksomhetsområde.

Pressekontakt: Administrerende direktør Marit Kasin. Kontakt webansvarlig her.

Nedenfor er kontaktpersoner for selskapets administrasjon.