Kontaktpersoner

Barnehagens lederteam består av syv førskolelærere; en daglig leder, tre avdelingsledere, to førskolelærere og en pedagog/veileder.
I tillegg er vi fire barne og ungdomsarbeiere, tre pedagogiske assistenter og en lærling.
Vi har også en kontorassistent og en pedagog fra kommunen som er tilknyttet Idea barnehage