Nyttige lenker

Her har vi samlet endel lenker til dokumenter og nettsider som kan være nyttige for dere foreldre.
Den første dele er dokumenter som er en sentral del av Idea barnehages pedagogiske virksomhet, den andre delen er lenker til nyttige sider for foreldre.

                                                                                                        

Lov om barnehager      

 

 De øverste juridiske rettsreglene alle barnehager i Norge styres etter

 

Rammeplan for barnehager  

 

Rammeplanen skal gi personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og  vurdering av barnehagens virksomhet     

 

Årsplan           

 

Idea barnehages årsplan dokumenterer det pedagogiske arbeidet i barnehagen og skal legge grunnlaget for utvikling og kvalitetssikring av barnehagen. 

 

Informasjonshefte 

 

 

Den generelle delen av årsplanen som er gjeldene i 3 år

 

Barnehage.no             

 

En Nyttig startside for ansatte og foreldre i private barnehager

 

 

Private barnehagers landsforbund

Interesse og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager

 

Foreldreutvalget for barnehager  

 En nyttig side med masse informasjon til dere foreldre

 

Kunnskapsdepartementet    

 Øverste organ for barnehagen

 

MyKid

Digital kommunikasjonsportal