Avdelingene

I vår barnehage har vi valgt å ha aldershomogene grupper. Vi mener det er gunstig med tanke på tilrettelegging av aktiviteter og individuelle behov. Dette gjenspeiles i det fysiske miljøet både inne og ute.

  Filosofene / Friskus

  Filosofene / Friskus

  FILOSOFENE, Tlf. 917 09 331
  avdeling for 4 -5 åringene
  4 - 5 åringene er noen luringer! De er unike, morsomme, undrende, nysgjerrige, ivrige, hjelpsomme, lekende og klarer masse selv!
   
  På Filosofene oppfordrer vi og legger til rette for at barna skal kunne mestre ting selv ved at de møter utfordringer som er tilpasset deres alder, behov og forutsetninger. Vi setter stor pris på leken og dens egenverdi i tillegg til lekens betydning for barns sosialisering. Barna skal utvikle sitt språk gjennom aktiv språkstimulering. Det blir derfor viktig å la barna få erfaringer med ulike begreper gjennom rim, regler, bøker og eventyr. Vi er ofte ute på turer hvor vi utforsker skogen som leke- og lærearena i forhold til språk, sosial kompetanse og ulike fagområder.

   

  FRISKUS, Tlf. 404 01 266
  - det lille ekstra for førskolebarna

  Friskusgruppa i Idea barnehage er et unikt tilbud til de eldste barnehagebarna. På denne avdelingen legger vi opp til mye fysisk utfoldelse, i form av turer i nærmiljøet.
  Siden barn i 5-6 årsalderen har et stort behov for fysisk utfoldelse, vil vi gi de utfordringer ute i naturen. Vi synes det er viktig at barna får oppleve glede og mestring ved å ferdes ute i naturen.

  Vi har tilgang til et flott uteområde, ikke langt fra barnehagen. Der har vi en egen grillhytte, tauleiker, sjørøverbåt og et passe utfordrende terreng for barna. Dette området bruker vi mye, og barna liker seg godt her!

  Skoleforberedende aktiviteter som leik med bokstaver og tall er ting vi vektlegger.


   

  Knøttene

  Knøttene

  Avdeling for 0 - 2 åringene
  Tlf. 414 16 862

  Barna på Knøttene er alltid på leting etter nye ting å lære seg - nye ting å mestre.

  På Knøttene ønsker vi å gi barna et spennende og utfordrende fysisk miljø som stimulerer til allsidig aktivitet.

  Dagsrytmen er fast slik at hverdagen skal oppleves forutsigbar og trygg. For oss er det viktig å se barna her og nå. Gripe øyeblikkene og la dagens innhold forme seg deretter.

  Vi skal gi barna muligheter til å utvikle seg sosialt - til å bli kjent med seg selv i relasjoner med andre.

  Leken står sentralt på Knøttene. Vi gir barna muligheter til å utforske leken, og la leken være en drivkraft for videre læring.